Möten på strandängarna

En morgon gick jag ut på en tidig promenad längs havet. Jag kom bort till en äng och där låg två rådjur i gräset. Då jag smög mig närmare kikade de upp. Kanske var dessa fjolårskalvar eller kalvar för en bit ifrån stod ett annat, större rådjur med horn och betade. Så fint det är…