Runt Mosvatnet

Mosvatnet är en liten sjö som ligger ganska centralt inne i Stavanger. . Turstigen runt sjön är 3,2 kilometer lång och den lilla turen tog vi en dag. Se så lummig och fint det är nu. På ett ställe finns det ett eller egentligen flera så kallade nappträd. Barn som slutar med nappen kan komma…