Hälleskogsbrännan i Västmanland

Tillsammans med geocacharen Uggelbo54 gjorde jag en vandring vid Hälleskogsbrännan, ett naturreservat som omfattar större delen av området som drabbades av den stora skogsbranden 2014. Skogsbrandtrailen är en serie med 10 cacher, publicerade nu i mitten av juli, och som följer ett skidspår in i den brända skogen. Det är en märklig kontrast mellan grönskan på marken och…